יוונית מודרנית/שיעור 7: סיכום האל"ף-בי"ת

הערה: העמוד בתהליכי תרגום.

  • ישנן 24 אותיות באלפבית היווני.
  • באלפבית היוונית יש 5 תנועות (אותה תנועה יכולה להיות מוצגת על-ידי יותר מאות ניקוד אחת, כמו באנגלית: oo ו-ou מייצגות אותה תנועה).
  • כמה מן האותיות דומות מאוד לאחיותיהן באלפבית הלטיני, אך הן נהגות שונה (למשל: האות נִי נראית כמו v באנגלית, אך היא נהגית נְ).

האותיות

עריכה
אות שם האות שם האות בתעתיק לטיני תעתיק IPA דוגמה למילה בעברית
Αα αλφα alfa [a] אבא
Ββ βητα vita [v] ורד
Γγ γαμα gama [ɣ] מגדל בהגייה תימנית
Δδ δελτα dhelta [ð] אין. כמו ה־th במילה האנגלית this.
Εε εψιλον epsillon [e] כיסא
Ζζ ζιτα zita [z] אוזון
Ηη ητα ita [i] ישראל
Θθ θητα thita [θ] אין. כמו ה־th במילה האנגלית thing.
Ιι ιωτα yiota [i] ילד
Κκ καπα kapa [k] כלב
Λλ λαμδα lamda [l] לילה
Μμ μι miu [m] מור
Νν νι niu [n] נחש
Ξξ ξι xi [ks] קסילופון
Οο ομικρον omikron [o] חלון
Ππ πι pi [p] פיתה
Ρρ ρο rho [r] רע
Σσ, ς* σιγμα sigma [s] סבא
Ττ ταυ tho [t] מתוק
Υυ υψιλον iupsillon [i] ראשון
Φφ φι fi [f] מחלף
Χχ χι chi [x] רך
Ψψ ψι psi [ps] פסיק
Ωω ωμεγα omega [o] ארון
  • ς היא אות סופית.

דיפתונגים

עריכה
צירוף נהגה כמו...
αι אַי מים
ει אֶי אחרי
οι אוֹי מבוי
ου אוּ חולצה
αυ אַבְ אוורירי
ευ אֶבְ כאב

צירופים

עריכה
צירוף הגייה
μπ- בְּ
-μπ- מְבְּ
ντ- דְ
-ντ- נְדְ
γκ- גְ
-γκ- נְגְ
-γγ- נְגְ
τζ- גְ'


פרק זה לוקה בחסר. אתם מוזמנים לתרום לוויקיספר ולהשלים אותו. ראו פירוט בדף השיחה.תוכןשיעור 1שיעור 2 שיעור 3 שיעור 4שיעור 5שיעור 6סיכום