יוונית קלאסית/מושגי יסוד


פרק זה לוקה בחסר. אתם מוזמנים לתרום לוויקיספר ולהשלים אותו. ראו פירוט בדף השיחה.אלפבית: א ב ג ד ה ו ז ח ט י כ ל מ נ ס ע פ צ ק ר ש ת
Top A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z


מיקום הנשואי (predicate position) עריכה

מיקום מתאר/תיאורי (attributive position) עריכה

אנקליטיות (Enclitic) עריכה

חסרות הטעמה אלא ההטעמה שעליהן תלויה במילה הקודמת.

פרוקליטיקה () עריכה

חסרות הטעמה ונשענות על המילה הבא

מבנה פריפרסטי() עריכה

מורכבים שיש בהם מספר מילים

עיצור נזילי (The Liquid/Nasal) עריכה

μ, ν, λ, or ρ

עיצור שפתי (labial) עריכה

π, β, φ

עיצור חיכי (palatal) עריכה

κ, γ, χ

עיצור שיני (dental) עריכה

τ, δ, θ

קורלציה (correlative) עריכה

מילים אשר מופרדות זו מזו אבל יחדיו מתפקדות בתפקיד אחד.

פועל דיפוננטי (deponers) עריכה

אין לו סיומת אקטיבית אלא רק מידאלית. הצורה המדיאלית מתפקדת כאקטיבית. במילון יופיע Dep.

Semi-Deponents עריכה

פועל ללא fut, act

פועל מורכב (compound verb)= עריכה

פועל מורכב כולל בתוכו קידמות (separable prefixe) שעל פי רוב היא מילת יחס (κατα, επι, εκ). בדרך כלל, בניב ההומרי הקידומת מפורקת מהפועל שלה, התהליך נקרא "Tmesis", למשל, ἀλλὰ κακῶς ἀφίει, κρατερὸν δ’ ἐπὶ μῦθον ἔτελλε• (Ιλιάς/Α, 25) ובאופן רע/מגעיל גרש (את הנביא) והחל לפקוד בנאום תקיף

לפעמים הפועל המורכב מקבל את המשמעות של הקידמות יחד עם הפועל. מילות יחס שבדרך כלל אינן מאבדות את משמעותן בהרכבה:

  1. ἀντί– היא תוספת של פעולה reciprocal , פעולה הדדית שלפעמים מתפרשת כ"נגד" הפעולה, כך אם βαίνω פירושו ללכת, ἀντιβαίνω פרוש ללכת כנגד. ἀντιγράφω פרושו לכתוב בחזרה, לענות, לכתוב כנגד.
  2. υπερ - כמילת יחס מתאר משהו שהוא "מעל", כלומר, התוספת שלו "תרומם" את הפועל. למשל ὑπερρέω פירושו הצפת יתרה (overflow ) לעומת ῥέω הצפה.

ברוב הפעמים הצירוף מקבל משמעות חדשה, למשל συνίημι (אני מבין) ; ἵημι לשלוח, συν יחד.

crasis עריכה

crasis = איחוד בין שתי מילים כשאר המילה הראשונה מסתימת בתנועה ואילו המילה השנייה ברצף מתחילה בתנועה. האיחוד מוביל לארכה של התנועה. ניתן לזהות באמצעות coronis(᾽). מתרחש פעמים רבות יחד עם תווית הידוע. למשל, במקום לרשום ὁ ἀνηρ, נרשם : ἁνηρ.

קראסיס
τἀγαθά τὰ ἀγαθά
ὥνθρωποι οἱ ἄνθρωποι
טקסט התא טקסט התא

Tmesis(τμῆσις) עריכה

בניב ההומרי הקידומת (אוגמנט, וכו'), אינה חלק בלתי נפרד מהפועל ולכן ניתן למצוא הפרדה בין הקידומת לפעול, למשל "δ’ ἐπὶ μῦθον ἔτελλε" (והחל לפקוד בנאום תקיף)

diaeresis עריכה

פרק זה לוקה בחסר. אתם מוזמנים לתרום לוויקיספר ולהשלים אותו. ראו פירוט בדף השיחה.היאטוס עריכה

Synizesis עריכה

מצב בו מחשיבים רצף של שתי תנועות בשורה כהברה אחת, למשל באיליאדה, שורה ראשונה,

 - - |◡◡  -| ◡◡-|  -  -|◡ ◡-|◡  ◡ -|
μῆνιν ἄειδε θεὰ Πηλ  ηϊάδε͡ω Ἀχιλῆ ος
על הכעס, שרי מוזה, של אכילוס בן פלס