יוונית קלאסית/תורת ההגה/התארכות התנועה התמטית


תנועה התארכות תנועה דוגמא
אלפא (α) אטא (η) τιμάω ἐτιμησάμην
אלפא (α) אחרי אותיות "ראי" (ρ, ε, ι) אלפא ארוכה (בדיאלקט האתונאי) טקסט התא
אפסילון (ε) אטא (η) ποιέω ἐποίησα
אומיקרון (ο) אומגה (ω) δελόω ἐδήλωσα

הארכת תנועה מתרחשת ב:

  1. אוריסט סיגמתי חיווי
  2. עתיד חיווי