יוונית קלאסית/תורת ההגה/סימנים דיאקריטיים/אקצנט

הטעמה (pitch) מתבצעת באמצעות אקצנט (Accentus) מעל האות המתאימה. מספר סוגי אקצנטים :

שם לטיני מראה
accentus acutus ´
accentus gravis `
accentus circumflexus ~