יוונית קלאסית/תורת ההגה/שינויי סיגמה

סיכום שינויים עריכה

השילוב בין סיגמה לעיצורים מסוימים מובילה להדמות עיצורים. למשל באוריסט סיגמתי כיוון שהתנועה המקשרת בין הגזע לסיומת היא סיגמה, פעלים המסתיימים בעיצור חיכי, שיני, שפתי ולמנר עוברים את השינוים הבאי:

תנועה התארכות תנועה דוגמא
עיצור שפתי (πτ ,β, π, φ)+ סיגמא (σ) 0 פסי (ψ) κλέπτω   ἔκλεψα
עיצור חיכי (γ, κ. χ, γγ, ττ) + סיגמא (σ) קסי (ξ)

πράττω   ἔπραξα

עיצור שיני (δ, τ, θ) + סיגמא (σ) העיצור השיני נופל טקסט התא
זטא (ζ) + סיגמא (σ זטא נופלת טקסט התא
למנר (λ, μ, ν, ρ) + סיגמה (σ)
 1. הסיגמה נופלת בין שתי תנועות.
 2. במקום יש התארכות של התנועה הקודמת
 • ἀγγέλλω   ἠγγελσα   ἤγγειλα
 • νέμω   ἔνεμσα   ἔνειμα
 • φαίνω   ἔφανσα   ἔφηνα
 • σπείρω   ἐσπερσα   ἔσπειρα
אלפא (α) אטא (η)
אלפא (α) אלפא ארוכה (ᾱ) אחרי ε,ρ,ι
אפסילון (ε) ει
יוטא (ῐ) יוטא ארוכה (ῑ) κρίνω   ἔκριν-σα ἔκρīνα
אופסילון (ῠ) אופסילון ( ῡ) αἰσχύνω   ᾔσχυνσα   ᾔσχυνα
חלק מהפעלים בעלי αιν ᾱνα (במקום ηνα)
 • γλυκ'αίνω   ἐγλύκνα
 • περαίνω   ἐπέρανσα  ἐπέρνα
 • אבל לא: φαίνω  ἔφηνα
פעלים שעוברים כיווץ בהווה, למשל αἴρω

(ἀερ   ἀείρω)

ἦρα

שינויים אלו חלים ב עריכה

 1. אוריסט סיגמתי חיווי
 2. עתיד חיווי


פרק זה לוקה בחסר. אתם מוזמנים לתרום לוויקיספר ולהשלים אותו. ראו פירוט בדף השיחה.רשימה של פעלים עריכה

פרק זה לוקה בחסר. אתם מוזמנים לתרום לוויקיספר ולהשלים אותו. ראו פירוט בדף השיחה.עיצור שפתי (π, β, φ) יחד עם סיגמה הופך ל σ   ψ עיצור חיכי (κ, γ, χ) יחד עם סיגמה הופך ל  ξ עיצור שיני (τ, δ, θ) נופל לפני סיגמה (σ)
שורה 1, תא 1 ἔχω שורה 1, תא 3
שורה 2, תא 1 διδάσκω שורה 2, תא 3
θνήσκω
λέγω
πάσχω
φεύγω
πέττω
πράττω