יוונית קלאסית/תורת הצורות/δύναμαι

הדף נמצא בשלבי עבודה: כדי למנוע התנגשויות עריכה ועבודה כפולה אתם מתבקשים שלא לערוך ערך זה בטרם תוסר הודעה זו, אלא אם כן תיאמתם זאת עם מניחי התבנית.
אם הדף לא נערך במשך שבוע ניתן להסיר את התבנית ולערוך אותו, אך רצוי לתת קודם תזכורת בדף שיחת הכותבים.


מדיום
Praes aor future Perfect
מספר גוף pres. ind. pres. coni. pres. opt. pres. impv. imperf. ind.
יחיד ראשון δύναμαι δύνωμαι δυναίμην ἐδυνάμην 1 1 1
שני δύνασαι or δύνᾳ δύνῃ δύναιο ἐδύνω 1 1 1
שלישי δύναται δύνηται δύναιτο δυνάσθω ἐδύνατο 1 1 1
דואלי שני δύνησθον
שלישי δύνασθον ἐδυνάσθην
רבים ראשון δυνάμεθα δυνώμεθα δυναίμεθα ἐδυνάμεθα 1 1 1
שני δύνασθε δύνησθε δύναισθε ἐδύνασθε 1 1 1
שלישי δύνανται δύνωνται δύναιντο ἐδύναντο 1 1 1
infinitives δύνασθαι
participles δυνάμενος, -η, -ον
סביל