יוונית קלאסית/תורת הצורות

תוכן עניינים

גזע

תווית היידוע

שם עצם

צורה הנוטה לפי מספר (יחיד, רבים, זוגי) ולפעמים גם לפי מין (זכר, נקבה, סתמי).

שם תואר

מילה המתארת את שם העצם ולכן מתפקדת כלוואי.לעיתים יכולה לשמש כנשוא במשפט שמני. נוטה בדרך כלל לפי מין ומספר.

πᾶς, ἄλλος

תואר הפועל (Adverb)

מתאר את הפועל ולכן מתפקדת כמשלים לפעול. בדרך כלל צורות קפואות שאינן נוטות.

שם הפועל

אין לו זמן, למשל ללכת, לרקוד.

שם פעולה

שם הגזור מפועל ומתאר פעולה. למשל הליכה, למידה.

פועל

צורה הנוטה (בדרך כלל) לפי זמן, גוף, מין ומספר, משמשת כנשוא במשפט.

 1. יוונית קלאסית/תחביר/אספקט
 2. יוונית קלאסית/תחביר/קול

חיווי (indicative)

Coniunctivus

 1. present
 2. aorist
 3. perfect - נדיר, העדפה לפועל מורכב.

optative

imperative

שינויים החלים על גזעים

 1. שינוי תטא
 2. שינויי סיגמה
 3. הארכה של התנועה:
 4. vowel gradation

מערכת הזוגי

פעלים יחודיים

 1. צורות יסוד של פעלים חשובים
 2. εἰμί (sum)
 3. εἶμι (ibo)
 4. φημί
 5. οἶδα
 1. δύναμαι

פעלים אתמאתיים

 1. κάθημαι
 2. δείδω
 3. θνήσκω
 4. ἵστημι
 5. δίδωμι
 6. τίθημι
 7. ἵημι
 8. δείκνυμι

Gerundive

verbal Nouns

Participles

 1. Participles present
 2. Participles aorist
 3. Participles future
 4. Participles prefect
 5. שימושי ה-Participle

infinitive

verbal Adjectives

כינויים

מספרים (Declined Numerals)

indeclform

מילות יחס

מילות קישור (conjunction)

מקורות מידע