יוונית קלאסית/תורת הצורות/εἶμι

שורש הפועל εἶμι (לטינית: ibo) הוא ι or ει

  1. הפועל משמש כעתיד לפועל ἔρχομαι (ללכת) ולכן בדרך כלל משמעות הווה של הפועל היא עתיד (I will go). לפעמים הווה במשמעות המתמשכת (I am going).
  2. לא להתבלבל עם פועל להיות (εἰμί) מול ללכת (εἶμι) בייחוד בהווה מתמשך יחיד ובמתמשך חיווי רבים. אלו נבדלים זה מזה באקצנטים שלהם.
מספר גוף pres. ind. pres. coni. pres. opt. pres. impv. imperf. ind.
יחיד ראשון εἶμι ἴω or εἴω ἴοιμι or ἰοίην ᾖα or ᾔειν
שני εἶ[1] or εἶς [2] or εἶσθα or ἴῃσθα ἴῃς ἴοις ἴθι ᾔεισθα or ᾔεις
שלישי εἶσι(ν)[3] or ἴῃσι) ἴῃ ἴοι ἰέτω ᾔειν or ᾔει
דואלי שני ἴτον ἴητον ἴοιτον ἴτον ᾖτον
שלישי ἴτον ἴητον ἰοίτην ἰέτων ᾔτην
רבים ראשון ἴμεν or ἴομεν ἴωμεν ἴοιμεν ᾖμεν
שני ἴτε ἴητε ἴοιτε ἴτε ᾖτε [5]
שלישי ἴᾱσι(ν) ἴωσι(ν) ἴοιεν ἰόντων or ἴτωσαν orἴτων ᾖσαν [6]or ᾔεσαν
infinitives ἴεναι
participles ἰών, ἰοῦσα, ἰόν


  1. ^ צורה הזהה לגוף שני הווה של εἰμί
  2. ^ שמו לב להנשפה של הפועל ללכת אל מול המספר אחד (εἷς)
  3. ^ בניגוד ל-ἐστί(ν)
  4. ^ שמו לב ליוטא של הפועל ללכת, בניגוד ל-ἦμεν
  5. ^ שמו לב ליוטא של הפועל ללכת אשר אינה קיימת בפועל "להיות" (ἦτε )
  6. ^ שמו לב ליוטא של הפועל ללכת שאינה קיימת בפועל להיות (ἦσαν)