יוונית קלאסית/תורת הצורות/ζάω

נוטה כמו פעלים המסתיימים בתנועת אלפא אבל במקום אלפא ארוכה יש לו אטא.

מספר גוף pres. ind. pres. coni. pres. opt. pres. impv. imperf. ind.
יחיד ראשון ζῶ ζῶ ζῴην or ζῷμι ἔζων
שני ζῇς ζῇς ζῴης or ζῷς ζῆ ἔζης
שלישי ζῇ ζῇ ζῴη or ζῷ ζήτω ἔζη
דואלי שני ζῆτον ζῆτον ζῴητον or ζῷτον ζῆτον ἐζῆτον
שלישי ζῆτον ζῆτον ζῳήτην or ζῴτην ζήτων ἐζήτην
רבים ראשון ζῶμεν ζῶμεν ζῴημεν or ζῷμεν ἐζῶμεν
שני ζῆτε ζῆτε ζῴητε or ζῷτε ζῆτε ἐζῆτε
שלישי ζῶσι(ν) ζῶσι(ν) ζῴησαν or ζῷεν ζώντων ἔζων
infinitives ζῆν
participles ζῶν , ζῶσα , ζῶν