יוונית קלאסית/תורת הצורות/οἶδα

השורש של הפועל "לראות" הוא Fιδ (גזעיו השונים: ιδ\ειδ\οιδ). התוצאה (pluperf) של הראיה היא הידיעה.

מספר גוף pres. ind. pres. coni. pres. opt. pres. impv. pluperf. ind.
יחיד ראשון οἶδα εἰδῶ εἰδείην ᾔδη orᾔδειν
שני οἶσθα εἰδῇς εἰδείης ἴσθι[1] ᾔδησθα or ᾔδεις
שלישי οἶδε(ν) εἰδῇ εἰδείη ἴστω ᾔδειν or ᾔδει
דואלי שני ἴστον εἰδῆτον εἰδεῖτον ἴστον ᾔδετον
שלישי ἴστον εἰδῆτον εἰδείτην ἴστων [2] ᾐδέτην
רבים ראשון ἴσμεν εἰδῶμεν εἰδεῖμεν or εἰδείημεν ᾔδεμεν or ᾖσμεν
שני ἴστε [3] εἰδῆτε εἰδεῖτε or εἰδείητε ἴστε ᾔδετε or ᾖστε[4]
שלישי ἴσᾱσι(ν) εἰδῶσῐ(ν) εἰδεῖεν or εἰδείησαν ἴστων ᾔδεσαν or ᾖσαν[5]
infinitives εἰδέναι
participles εἰδώς, εἰδυῖᾰ, εἰδός
  1. ^ זהה לצורת הציווי חיווי של הפועל "להיות", גוף שני יחיד
  2. ^ ציווי חיווי, גוף שלישי יחיד זהה לדואל, גוף שלישי בציווי חיווי
  3. ^ שמו לב שצורת הווה המתמשך חיווי גוף שני רבים זהה לצורת הציווי חיווי גוף שני רבים
  4. ^ שמו לב לצורת imperf. ind. של הפועל "להיות" (ἦστε)
  5. ^ זהה לגוף שלישי רבים של הפועל εἶμι ב-imperf. ind.