יוונית קלאסית/תורת הצורות/אופטטיבוס/aorist/אוריסט סיגמתי

  1. גזע המסתיים בתנועה - הארכת התנועה

הסבר עריכה

תבנית: 1st aor. stem (in -α-) + ι + endings

אקטיב עריכה

מספר גוף סיומת סיומת עם תנועה תמטית (λύω) גזע אפסילון (ποιέω) [1] גזע אלפא (τιμάω) גזע אומיקרון (δελόω) גזע חיכי (διώκω) גזע שפתי(γράφω) גזע זטא (νομίζω) גזע שיני(πείθω) גזע למנר (φαίνω)
יחיד ראשון μι λύσαιμι ποιήσαιμι τιμήσαιμι δηλώσαιμι γράψαιμι νομίσαιμι πείσαιμι φήναιμι
שני ς (σι) λύσειας\λύσαις [2] ποιήσαις\ποιήσειας τιμήσειας δηλώσαις\δηλώσειας γράψαις\γράψειας νομίσειας πείσειας φήνειας
שלישי σι (τι) [3] λύσειε\λύσαι [4] ποιήσειε(ν)\ποιήσαι τιμήσειε δηλώσαι\δηλώσειε γράψαι\γράψειε νομίσειε πείσειε φήνειε
רבים ראשון μεν λύσαιμεν ποιήσαιμεν τιμήσαιμεν δηλώσαιμεν γράψαιμεν νομίσαιμεν πείσαιμεν φήναιμεν
שני τε λύσαιτε ποιήσαιτε τιμήσαιτε δηλώσαιτε γράψαιτε νομίσαιτε πείσαιτε φήναιτε
שלישי λύσειαν\λύσαιεν [5] ποιήσαιεν\ποιήσειαν τιμήσειαν δηλώσαιεν\δηλώσειαν γράψαιεν\γράψειαν νομίσειαν πείσειαν φήνειαν

מדיום עריכה

מספר גוף סיומת סיומת עם תנועה תמטית (λύω) גזע אפסילון (ποιέω) גזע אלפא (τιμάω) גזע אומיקרון (δελόω) גזע חיכי (διώκω) גזע שפתי(γράφω) גזע זטא (νομίζω) גזע שיני(πείθω) גזע למנר (φαίνω)
יחיד ראשון λυσαίμην ποιήσαίμην τιμησαίμην δηλωσαίμην γραψαίμην νομισαίμην πεισαίμην φηναίμην
שני λύσαιο ποιήσαιο τιμήσαιο δηλώσαιο γράψαιο νομίσαιο πείσαιο φήναιο
שלישי λύσαιτο ποιήσαιτο τιμήσαιτο δηλώσαιτο γράψαιτο νομίσαιτο πείσαιτο φήναιτο
רבים ראשון λυσαίμεθα ποιήσαίμεθα τιμησαίμεθα δηλωσαίμεθα γραψαίμεθα νομισαίμεθα πεισαίμεθα φηναίμεθα
שני λύσαισθε ποιήσαισθε τιμήσαισθε δηλώσαισθε γράψαισθε νομίσαισθε πείσαισθε φήναισθε
שלישי λύσαιντο ποιήσαιντο τιμήσαιντο δηλώσαιντο γράψαιντο νομίσαιντο πείσαιντο φήναιντο


סביל עריכה

תבנית: Stem + θε + ιη + endings

מספר גוף סיומת משני סיומת עם תנועה תמטית (λύω) גזע אפסילון (ποιέω) גזע אלפא (τιμάω) גזע אומיקרון (δελόω) גזע חיכי (διώκω) גזע שפתי(γράφω) גזע זטא (νομίζω) גזע שיני(πείθω) גזע למנר (φαίνω)
יחיד ראשון λυθείην ποιηθείην τιμησθείην γραφείην νομισθείην πεισθείην φανθείην
שני λυθείης ποιηθείης τιμησθείης γραφείης νομισθείης πεισθείης φανθείης
שלישי λυθείη ποιηθείη τιμησθείη γραφείη νομισθείη πεισθείη φανθείη
רבים ראשון λυθεῖμεν\λυθείημεν ποιηθεῖμεν τιμησθεῖμεν γραφεῖμεν\γραφείημεν νομισθεῖμεν πεισθεῖμεν φανθεῖμεν
שני λυθεῖτε\λυθείητε ποιηθεῖτε τιμησθεῖτε γραφεῖτε\γραφείητε νομισθεῖτε πεισθεῖτε φανθεῖτε
שלישי λυθεῖεν\λυθείησαν ποιηθεῖεν τιμησθεῖεν γραφεῖεν\γραφείησαν νομισθεῖεν πεισθεῖεν φανθεῖεν

דגשים עריכה

סיומת σαι עריכה

  • ποιῆσαι - 2nd sg aor imperat mid
  • ποιήσαι - 3rd sg aor opt act
  • ποιῆσαι - aor inf act
  • διδοῦσαι - part pl pres act fem nom

הערות שולים עריכה

  1. ^ הארכת התנועה
  2. ^ הצורה הרגולרית היא λύ)σαις) אבל בצורה הנפוצה יותר, λύ)σειας), יוטא ואלפא מתחלפות. בהתאמה לאורך כל שורת הטבלה
  3. ^ גוף שלישי יחיד, אופטטיבוס נחשב כתנועה ארוכה עבור הטעמה
  4. ^ הצורה הרגולרית היא λύσαι אבל בצורה הנפוצה יותר, λύσειε, יוטא ואלפא מתחלפות. בהתאמה לאורך כל שורת הטבלה
  5. ^ הצורה הרגולרית היא λύσαιεν אבל בצורה הנפוצה יותר, λύσειαν, יוטא ואלפא מתחלפות. בהתאמה לאורך כל שורת הטבלה