יוונית קלאסית/תורת הצורות/אופטטיבוס/present

פועל תימטי עריכה

תבנית עם מערכת סיומות ראשית: Tense stem + thematic vowel + ι + endings
תבנית עם מערכת סיומות משנית: Tense stem + thematic vowel + ιη + endings

גזע המסתיים בתנועה עריכה

 

אקטיבי עריכה

מספר גוף סיומת ממערכת ראשית ומשנית סיומת עם תנועה תמטית גזע אפסילון (ποιέω) גזע אפלא (τιμάω) גזע אומיקרון גזע חיכי (διώκω) גזע שפתי(γράφω) גזע זטא (νομίζω) גזע שיני(πείθω) גזע למנר (φαίνω)
יחיד ראשון μι\ν λύοιμι [1] ποιοίην\ποιοῖμι [2] τιμῴην (δηλόοιμι) δηλοῖμι γράφοιμι νομίζοιμι πείθοιμι φαίνοιμι
שני ς λύοις [3] ποιοίης\ποιοῖς τιμῴης (δηλόοις) δηλοῖς γράφοις νομίζοις πείθοις φαίνοις
שלישי σι\- λύοι [4] ποιοίη\ποιοῖ τιμῴη (δηλόοι) δηλοῖ γράφοι νομίζοι πείθοι φαίνοι
רבים ראשון μεν λύοιμεν ποιοίημεν\ποιοῖμεν τιμῷμεν (δηλόοιμεν) δηλοῖμεν γράφοιμεν νομίζοιμεν πείθοιμεν φαίνοιμεν
שני τε λύοιτε ποιοίητε\ποιοῖτε τιμῷτε (δηλόοιτε) δηλοῖτε γράφοιτε νομίζοιτε πείθοιτε φαίνοιτε
שלישי εν λύοιεν ποιοίησαν\ποιοῖεν τιμῷεν (δηλόοιεν) δηλοῖεν γράφοιεν νομίζοιεν πείθοιεν φαίνοιεν

מדיום וסביל עריכה

מספר גוף סיומת ממערכת ראשונה סיומת עם תנועה תמטית גזע אפסילון (ποιέω) גזע אפלא (τιμάω) גזע אומיקרון גזע חיכי (διώκω) גזע שפתי(γράφω) גזע זטא (νομίζω) גזע שיני(πείθω) גזע למנר (φαίνω)
יחיד ראשון μην λυοίμην ποιοίμην τιμῴμην (δηλοοίμην) δηλοίμην γραφοίμην νομιζοίμην πειθοίμην φαινοίμην
שני ο λύοιο ποιοῖο τιμῷο (δηλόοιο) δηλοῖο γράφοιο νομίζοιο πείθοιο φαίνοιο
שלישי το λύοιτο ποιοῖτο τιμῷτο (δηλόοιτο) δηλοῖτο γράφοιτο νομίζοιτο πείθοιτο φαίνοιτο
רבים ראשון μεθα λυοίμεθα ποιοίμεθα τιμῴμεθα (δηλοοίμεθα) δηλοίμεθα γραφοίμεθα νομιζοίμεθα πειθοίμεθα φαινοίμεθα
שני σθε λύοισθε ποιοῖσθε τιμῴσθε (δηλόοισθε) δηλοῖσθε γράφοισθε νομίζοισθε πείθοισθε φαίνοισθε
שלישי ντο λύοιντο ποιοῖντο τιμῷντο (δηλόοιντο) δηλοῖντο γράφοιντο νομίζοιντο πείθοιντο φαίνοιντο

אתמטיים עריכה

פעלי μι בונים את האופטטיבוס שלהם על בסיס הגזע המקוצר לפני יוטא.

סיומת אקטיבי עריכה

מספר גוף מערכת סיומות פועל אתמטי שהגזע שלו מסתיים באפסילון (ἵημι גזע ἑ) פועל אתמטי שהגזע שלו מסתיים באלפא (ἵστημι גזע στα) פועל אתמטי שהגזע שלו מסתיים באומיקרון (δίδωμι גזע δω\δο) מערכת νυ המסתיימת בעיצור חיכי [5]
יחיד ראשון ἱείην ἱσταίην διδοίην δεικνύοιμι
שני ἱείης ἱσταίης διδοίης δεικνύοις
שלישי ἱείη ἱσταίη διδοίη δεικνύοι
רבים ראשון ἱεῖμεν ἱσταῖμεν διδοῖμεν δεικνύοιμεν
שני ἱεῖτε ἱσταῖτε διδοῖτε δεικνύοιτε
שלישי ἱεῖεν ἱσταῖεν διδοῖεν δεικνύοιεν

סיומת מדיום עריכה

מספר גוף מערכת סיומות פועל אתמטי שהגזע שלו מסתיים באפסילון (ἵημι גזע ἑ) פועל אתמטי שהגזע שלו מסתיים באלפא (ἵστημι גזע στα) פועל אתמטי שהגזע שלו מסתיים באומיקרון (δίδωμι גזע δω\δο) מערכת νυ המסתיימת בעיצור חיכי

(δείκνῡμι גזע δεικ),

יחיד ראשון ἱείμην ἱσταίμην διδοίμην δεικνυοίμην
שני ἱεῖο ἱσταῖο διδοῖο δεικνύοιο
שלישי ἱεῖτο ἱσταῖτο διδοῖτο δεικνύοιτο
רבים ראשון ἱείμεθα ἱσταίμεθα διδοίμεθα δεικνυοίμεθα
שני ἱεῖσθε ἱσταῖσθε διδοῖσθε δεικνύοισθε
שלישי ἱεῖντο ἱσταῖντο διδοῖντο δεικνύοιντο

הערות שוליים עריכה

  1. ^ בדרך כלל סיומות האופטטיבוס הן משניות, לבד מהווה מתמשך יחיד אשר בהם הן ראשיות (לא כולל פעלים מכווצים)
  2. ^ סיומות משניות בכל הצורות עם פינומת ιη ולא ι!
  3. ^ בדרך כלל סיומות האופטטיבוס הן משניות, לבד מהווה מתמשך יחיד אשר בהם הן ראשיות (לא כולל פעלים מכווצים)
  4. ^ בדרך כלל סיומות האופטטיבוס הן משניות, לבד מהווה מתמשך יחיד אשר בהם הן ראשיות (לא כולל פעלים מכווצים)
  5. ^ הוספת הפינומת οι לגזע δεικνυ