יוונית קלאסית/תורת הצורות/חיווי/pluperfect

פועל תמטית (thematic verb) עריכה

סיומות עריכה

אקטיבי עריכה

מספר גוף סיומת סיומת עם תנועה תמטית גזע אפסילון (ποιέω) גזע אפלא (τιμάω) גזע אומיקרון (δηλόω) גזע חיכי (διώκω) גזע שפתי(γράφω) גזע זטא (νομίζω) גזע שיני(πείθω) גזע למנר (φαίνω)
יחיד ראשון ἐλελύκη ἐπεποιήκη ἐτετιμήκη δεδίωγμαι ἐνενομίκη ἐπεπείκη ἐπεφήνη
שני ἐλελύκης ἐπεποιήκης ἐτετιμήκης δεδίωξαι ἐνενομίκης ἐπεπείκης ἐπεφήνης
שלישי ἐλελύκει ἐπεποιήκει ἐτετιμήκει δεδίωκται ἐνενομίκει ἐπεπείκει ἐπεφήνει
רבים ראשון ἐλελύκεμεν ἐπεποιήκεμεν ἐτετιμήκεμεν δεδιώγμεθα ἐνενομίκεμεν ἐπεπείκεμεν ἐπεφήνεμεν
שני ἐλελύκετε ἐπεποιήκετε ἐτετιμήκετε δεδίωχθε ἐνενομίκετε ἐπεπείκετε ἐπεφήνετε
שלישי ἐλελύκεσαν ἐπεποιήκεσαν ἐτετιμήκεσαν δεδιωγμένοι εἰσίν ἐνενομίκεσαν ἐπεπείκεσαν ἐπεφήνεσαν

מדיום וסביל עריכה

מספר גוף סיומת סיומת עם תנועה תמטית גזע אפסילון גזע אפלא גזע אומיקרון גזע חיכי (διώκω) גזע שפתי(γράφω) גזע זטא (νομίζω) גזע שיני(πείθω) גזע למנר (φαίνω)
יחיד ראשון ἐλελύμην ἐπεποιήμην ἐτετιμήμην ἐδεδιώγμην ἐνενομίσμην ἐπεπείσμην ἐπεφάσμην
שני ἐλέλυσο ἐπέπεισο ἐτετίμησο ἐδεδίωξο ἐνενόμισο ἐπέπεισο ἐπέφασο
שלישי ἐλέλυτο ἐπεποίητο ἐτετίμητο ἐδεδίωκτο ἐνενόμιστο ἐπέπειστο ἐπέφαστο
רבים ראשון ἐλελύμεθα ἐπεπείσμεθα ἐτετιμήμεθα ἐδεδιώγμεθα ἐνενομίσμεθα ἐπεπείσμεθα ἐπεφάσμεθα
שני ἐλέλυσθε ἐπέπεισθε ἐτετίμησθε ἐδεδίωχθε ἐνενόμισθε ἐπέπεισθε ἐπέφασθε
שלישי ἐλέλυντο πεπεισμένοι ἦσαν ἐτετίμηντο δεδιωγμένοι ἦσαν ἐνενομισμένοι ἦσαν ἐπεπεισμένοι ἦσαν ἐπεφασμένοι ἦσαν


פעלים אתמטיים עריכה

סיומות עריכה

סיומת אקטיבי עריכה

מספר גוף מערכת סיומות פועל אתמטי שהגזע שלו מסתיים באפסילון (ἵημι גזע ἑ) פועל אתמטי שהגזע שלו מסתיים באלפא (ἵστημι גזע στα) פועל אתמטי שהגזע שלו מסתיים באומיקרון (δίδωμι גזע δω\δο) מערכת νυ המסתיימת בעיצור חיכי

(δείκνῡμι גזע δεικ),

יחיד ראשון ᾕκη ἡστήκη ἐδεδώκη ἐδεδείχη
שני ᾕκης ἡστήκης ἐδεδώκης ἐδεδείχης
שלישי ᾕκει ἡστήκει ἐδεδώκει ἐδεδείχει
רבים ראשון ᾕκεμεν ἡστήκεμεν ἐδεδώκεμεν ἐδεδείχεμεν
שני ᾕκετε ἡστήκετε ἐδεδώκετε ἐδεδείχετε
שלישי ᾕκεσαν ἡστήκεσαν ἐδεδώκεσαν ἐδεδείχεσαν

סיומת מדיום עריכה

מספר גוף מערכת סיומות פועל אתמטי שהגזע שלו מסתיים באפסילון (ἵημι גזע ἑ) פועל אתמטי שהגזע שלו מסתיים באלפא (ἵστημι גזע στα) פועל אתמטי שהגזע שלו מסתיים באומיקרון (δίδωμι גזע δω\δο) מערכת νυ המסתיימת בעיצור חיכי

(δείκνῡμι גזע δεικ),

יחיד ראשון ᾕμην ἡστάμην ἐδεδόμην ἐδεδείγμην
שני ᾗσο ἥστασο ἐδέδοσο ἐδέδειξο
שלישי ᾗτο ἥστατο ἐδέδοτο ἐδέδεικτο
רבים ראשון ᾕμεθα ἡστάμεθα ἐδεδόμεθα ἐδεδείγμεθα
שני ᾗσθε ἥστασθε ἐδέδοσθε ἐδέδειχθε
שלישי ᾗντο ἥσταντο ἐδέδοντο ἐδέδειντο

קישורים חיצונים עריכה

הערות שוליים עריכה