יוונית קלאסית/תורת הצורות/כינוי גוף הדדי

מספר יחסה זכר נקבה סתמי
דואלי g.d. ἀλλήλοιν ἀλλήλαιν ἀλλήλοιν
acc ἀλλήλω ἀλλήλᾱ ἀλλήλω
רבים gen ἀλλήλων ἀλλήλων ἀλλήλων
dat ἀλλήλοις ἀλλήλαις εἴητε or ἀλλήλοις
acc ἀλλήλους ἀλλήλᾱς) ἄλληλᾰ