יוונית קלאסית/תורת הצורות/כינוי זיקה בלתי מסוים

יחסה יחיד (sgl.) רבים (pl.) אופן הקישור
זכר (m.) נקבה (f.) סתמי (n.) זכר (m.) נקבה (f.) סתמי (n.)
nom.
ὅστις
ἥτις
ὅτι (ὅ τι)
οἵτινες
αἵτινες
ἅτινᾰ (ἅττᾰ)
כל מי ש... כל אשר (סתמי)
gen.
οὗτινος (ὅτου)
ἧστινος
οὗτινος (ὅτου)
ὧντινων (ὅτων)
ὧντινων
ὧντινων (ὅτων)
ש(הפיכת הזוקק לכינוי גוף על פי המספר) שלו/ה או שלהם/ן
dat.
ᾧτινι (ὅτῳ)
ᾗτινι
ᾧτινι (ὅτῳ)
οἷστισι(ν) (ὅτοις)
αἷστισι(ν)
οἷστισι(ν) (ὅτοις)
שלה/לו/להם/הן
acc.
ὅντινᾰ
ἥντινᾰ
ὅτι (ὅ τι)
οὕστινᾰς
ἅστινᾰς
ἅτινᾰ (ἅττᾰ)
  • שלילה של הכללה מתבצעת באמצעות μὴ