יוונית קלאסית/תורת הצורות/פועל


תוכן עניינים
 1. פועל דיפוננטי (deponers)
  • Semi-Deponents
 2. פועל מורכב (compound verb)
 3. פועל עומד ויוצא (Intransitive & transitive)

אופן הפעולה (voice\diathesis) עריכה

אופן פעולה הוא הדרך בה מתבצעת הפעולה:

 1. פעיל (בניין קל, פועל, הפעיל) – נושא המשפט ביצע את הפעולה
 2. סביל (נפעל, פועל, הופעל) – הפעולה התבצעה על נושא המשפט
 3. מדיום (התפעל) – הפעולה נעשתה בידי נושא המשפט אבל היא קרובה אליו כלומר פעולה הנעשת לטובת מבצע הפעולה או עליו (אם המבצע מבצע אותה למען עצמו או שמדובר בפעולה הדדית בין שני אנשים). למשל, μεταπέμπω במדיום מתורגם כלהזמין.

דרך הפעולה (Modus) עריכה

 1. חיווי (Indicative)
 2. ציווי (Imperativus)
 3. Optativus
 4. Coniunctivus

היבט (aspect) עריכה

היבט הוא היחס בין הדובר לפעולה. במילים אחרות, כיצד המדבר רואה את הפעולה.

 1. נקודתי (aorist) –
 2. מתמשך (progressive) – הדובר רואה את נושא הפועל בזמן הפעולה. פעולה שלא הושלמה או שהיא עודנה עתה מתרחשת או שהיא "פעולה שגרתית", פעולה החוזרת על עצמה.
 3. עתיד (future) –הדגש הוא על ציון הזמן ולא ההיבט של הפעולה.
 4. פרפקטום (perfect) – פעולה גמורה. מדבר הפעולה רואה בנושא המשפט כמתבצע אחרי הפעולה ותוצאותיה.

זמן (Tenses) עריכה

 1. present – פעולה המתאורת בזמן שמתרחש או פעולה שמתרחש באופן תמידי למשל ἀνὴρ θύει βοῦν, אדם מקריב שור (בדרך כלל).
 2. Imperfect – פעולה שהתרחשה בדרך כלל בעבר, ἀνὴρ ἔθυε βοῦν אדם נהג להקריב (קורבן) שור
 3. Future - מתאר פעולה שתתרחש בעתיד. ἀνὴρ θύσει βοῦν אדם יקריב שור
 4. Aorist- מתאר פעולה שהתרחשה בעבר בנקודה מסוימת. למשל ἀνὴρ ἔθυσε βοῦν אדם הקריב שור.
 5. Perfect
  • מתאר פעולה שהדגש הוא על המצב שנוצר מהפעולה, התמקדות היא על התוצאה של הפעולה המתמשכת (סעיף 1946 Smyth). למשל τέθνηκα (נפטרתי, I have passed away) מתורגם כ"אני מת".
  • intensive perfects (Smyth 1947) - פעלים שהתמקדות בהם היא על גמר הפעולה. בדרך כלל פעלים הקשורים לחושים, לרגש וכו. למשל γέγηθα יתורגם כ"אני שמח".
  • מערכת הזמנים
   • perfect (praes) – מתאר מצב בהווה כתוצאה מפעולה מוגמרת או מצב שנוצר מהשלמת פעולה
   • Pluperfect -– מתאר מצב בעבר כתוצאה מפעולה מוגמרת או מצב שנוצר מהשלמת פעולה
   • Future Perfect - מתאר פעולה בעתיד כתוצאה מפעולה מוגמרת או מצב שנוצר מהשלמת פעולה. נפוץ בעיקר בצורתו הפאסיבית, עם זאת אופן הפעולה יכול להיות פעיל או מדיום במשמעות. למשל μεμνήσομαι יזכור (μέμνημαι זוכר)
  perfective
aspect
imperfective
aspect
perfect
aspect
primary
sequence
future
time
future future perfect
present
time
present perfect
secondary
sequence
past
time
aorist imperfect pluperfect


זמן והיבט עריכה

 1. חיווי (indicative)
  • present
  • imperfect
  • future
  • aorist
  • perfect
  • pluperfect
  • future perfect
 2. Coniunctivus
  • present
  • aorist
  • perfect
 3. optativeושם הפועל (infinitive)
  • present
  • future
  • aorist
  • perfect
  • future perfect
 4. ציווי (imperative)
  • present
  • aorist
  • perfect


מרכיבי הפועל עריכה

 

 1. [קידומת]
 2. שורש
 3. גזע (stem) – ביוונית אנו יוצרים מהגזעים של פועל את נטיותיו השונות. "השורש" היווני משתנה בין היבטים ואופן הפעולה ולכן לכל פועל במילון יש שישה גזעים אשר מהם בונים את הפועל לפי ההיבט ואופן הפעולה הרצויים. לא לכל הפעלים יש את כל צורות היסוד. למשל לפועל "להזכיר" (μιμνήσκω) יש רק חמישה גזעים: μιμνήσκω, μνήσω, ἔμνησα, μέμνημαι, ἐμνήσθην
  • צורת יסוד ראשונה בונה את גזע המתמשך (praes.act). דהינו את זמן הווה רגיל (praes) ו-imperfect אקטיבי ומדיום פאסיבי
  • צורות יסוד שנייה בונה את גזע העתיד. דהינו fut act&med passive
  • צורת יסוד שלישית בונה את גזע ה-aor אקטיבי ומדיום. Aor act&med
  • צורת יסוד רביעית בונה את גזע ה-perfect.act . כלומר pf, pl perfect, fut,pf,act
  • צורת יסוד חמישית בונה את גזע ה-perfect. Med. Passive. דהינו pg&plpf med-pass, et fut pf,pass
  • צורת יסוד שישית בונה את גזע ה-aor,pass. Aor et fut pass
 4. תנועה מקשרת (suffix)
  • פעלים תמטית (thematic vowel) – עם תנועה מקשרת אפסילון (ε) או אומיקרון (ο)
   • פעלים שהגזע שלהם מסתיים בתנועת אפסילון (ε)
   • פעלים שהגזע שלהם מסתיים בתנועת אומיקרון(ο)
   • פעלים שהגזע שלהם מסתיים בתנועת אלפא (α)
   • פעלים שהגזע שלהם מסתיים בעיצור שפתי
   • פעלים שהגזע שלהם מסתיים בעיצור חיכי
   • פעלים שהגזע שלהם מסתיים בעיצור שפתי
   • פעלים שהגזע שלהם מסתיים בעיצור למנר
  • פעלים אתמטים (athematic) – אין תנועה המקשרת בין הגזע לסיומת
 5. סיומת (Ending)

מערכת סיומות של פועל (primary and secondary endings) עריכה

פעיל מדיום
ראשי משני ראשי משני
- או μι ν μαι μην
ς (σι) ς σαι σο
σι (τι) - ται το
μεν μεν μεθα μεθα
τε τε σθε σθε
νσι (ντι) ν\σαν νται ντο

מילון עריכה

היסודות במילון LSJ מופיעים על פי סדר אופן הפעולה.

δῐδάσκω, Ep.inf. -έμεναι and -έμεν, Il.9.442, 23.308: fut. διδάξω A. Supp.519, etc.: aor. ἐδίδαξα Il.23.307, etc.; poet. ἐδιδάσκησα h.Cer. 144 (prob.), Hes.Op.64, Pi.P.4.217: pf. δεδίδαχα X.Cyr.1.3.18, Pl. Men.85e:—Med., fut. διδάξομαι: aor. ἐδιδαξάμην:—Pass., fut. διδαχθήσομαι D.H.3.70, etc.: aor. ἐδιδάχθην Sol.13.51, Hdt.3.81, Ar.Nu. 637, etc.: pf. δεδίδαγμαι Il.11.831, Pl.Phdr.269c, etc. Redupl. form of δάω (q.v.) in causal sense:—instruct a person, or teach a thing, Il. 11.832, 9.442: c. dupl. acc., σε ...