יוונית קלאסית/תורת הצורות/קוניונקטיבוס/aorist/אוריסט אתמטי

פעלים בעלי אוריסט אתימטי עריכה

פעלים שבין הגזע לסיומת שלהם אין תנועה מקשרת.

סיומת אקטיבי עריכה

מספר גוף מערכת סיומות משנית פועל אתמטי שהגזע שלו מסתיים באפסילון (ἵημι גזע ἑ) פועל אתמטי שהגזע שלו מסתיים באלפא (ἵστημι גזע στα) פועל אתמטי שהגזע שלו מסתיים באומיקרון (δίδωμι גזע δω\δο) מערכת νυ המסתיימת בעיצור חיכי

(δείκνῡμι גזע δεικ),

יחיד ראשון [1] στήσω δῶ δείξω
שני ᾗς [2] στήσῃς δῷς δείξῃς
שלישי [3] στήσῃ δῷ δείξῃ
רבים ראשון ὧμεν [4] στήσωμεν δῶμεν δείξωμεν
שני ἧτε [5] στήσητε δῶτε δείξητε
שלישי ὧσι [6] στήσωσι δῶσι δείξωσι

סיומת מדיום עריכה

מספר גוף מערכת סיומות משנית פועל אתמטי שהגזע שלו מסתיים באפסילון (ἵημι גזע ἑ) פועל אתמטי שהגזע שלו מסתיים באלפא (ἵστημι גזע στα) פועל אתמטי שהגזע שלו מסתיים באומיקרון (δίδωμι גזע δο) מערכת νυ המסתיימת בעיצור חיכי

(δείκνῡμι גזע δεικ),

יחיד ראשון ὧμαι στήσωμαι δῶμαι δείξωμαι
שני στήσῃ δῷ δείξῃ
שלישי ἧται στήσηται δῶται δείξηται
רבים ראשון ὥμεθα στησώμεθα δώμεθα δειξώμεθα
שני ἧσθε στήσησθε δῶσθε δείξησθε
שלישי ὧνται στήσωνται δῶνται δείξωνται

סיומת סביל עריכה

מספר גוף מערכת סיומות משנית פועל אתמטי שהגזע שלו מסתיים באפסילון (ἵημι גזע ἑ) פועל אתמטי שהגזע שלו מסתיים באלפא (ἵστημι גזע στα) פועל אתמטי שהגזע שלו מסתיים באומיקרון (δίδωμι גזע δο) מערכת νυ המסתיימת בעיצור חיכי

(δείκνῡμι גזע δεικ),

יחיד ראשון ἑθῶ σταθῶ δοθῶ δειχθῶ
שני ἑθῇς σταθῇς δοθῇς δειχθῇς
שלישי ἑθῇ σταθῇ δοθῇ δειχθῇ
רבים ראשון ἑθῶμεν σταθῶμεν δοθῶμεν δειχθῶμεν
שני ἑθῆτε σταθῆτε δοθῆτε δειχθῆτε
שלישי ἑθῶσι σταθῶσι δοθῶσι δειχθῶσι

הערות שוליים עריכה

  1. ^ בניגוד לקוניקטיבוס, הווה של εἰμί הנראה כך, ὦ
  2. ^ בניגוד לקוניקטיבוס, הווה של εἰμί הנראה כך, ᾖς
  3. ^ בניגוד לקוניקטיבוס, הווה של εἰμί הנראה כך, ᾖ
  4. ^ בניגוד לקוניקטיבוס, הווה של εἰμί הנראה כך, ὦμεν
  5. ^ בניגוד לקוניקטיבוס, הווה של εἰμί הנראה כך, ἦτε
  6. ^ בניגוד לקוניקטיבוס, הווה של εἰμί הנראה כך, ὦσι