יוונית קלאסית/תורת הצורות/קוניונקטיבוס/aorist/אוריסט סיגמתי

אקטיב עריכה

מספר גוף סיומת סיומת עם תנועה תמטית (λύω) גזע אפסילון (ποιέω) גזע אלפא (τιμάω) גזע אומיקרון (δελόω) גזע חיכי (διώκω) גזע שפתי(γράφω) גזע זטא (νομίζω) גזע שיני(πείθω) גזע למנר (φαίνω)
יחיד ראשון - λύσω ποιήσω τιμήσω δηλώσω διώξω γράψω νομίσω πείσω φήνω
שני ς λύσῃς ποιήσῃς τιμήσῃς δηλώσῃς διώξῃς γράψῃς νομίσῃς πείσῃς φήνῃς
שלישי σε λύσῃ ποιήσῃ τιμήσῃ δηλώσῃ διώξῃ γράψῃ νομίσῃ πείσῃ φήνῃ
רבים ראשון μεν λύσωμεν ποιήσωμεν τιμήσωμεν δηλώσωμεν διώξωμεν γράψωμεν νομίσωμεν πείσωμεν φήνωμεν
שני τε λύσητε ποιήσητε τιμήσητε δηλώσητε διώξετε γράψετε νομίσητε πείσητε φήνητε
שלישי σαν λύσωσι ποιήσωσι τιμήσωσι δηλώσωσι διώξωσι γράψωσι νομίσωσι πείσωσι φήνωσι

מדיום עריכה

צורות המדיום דומות מאוד לצורת העתיד, מדיאלי, חיווי. למשל δηλώσωμαι הוא אוריסט מידאלי, קוניוקטיבוס. לעומת זאת, δελώσομαι הוא עתיד, מידאלי חיווי. צריך לזכור שהקוניוקטיבוס הוא עם תנועה ארוכה לעומת העתיד. לאורך τιμάω, נתנו דוגמאות להבדילים.

מספר גוף סיומת סיומת עם תנועה תמטית (λύω) גזע אפסילון (ποιέω) גזע אלפא (τιμάω) גזע אומיקרון (δελόω) גזע חיכי (διώκω) גזע שפתי(γράφω) גזע זטא (νομίζω) גזע שיני(πείθω) גזע למנר (φαίνω)
יחיד ראשון λύσωμαι ποιήσομαι τιμήσωμαι [1] δηλώσωμαι διώκωμαι γράψωμαι νομίσωμαι πείσωμαι φήνωμαι
שני λύσῃ ποιήσει \ ποιήσῃ τιμήσῃ δηλώσῃ διώκη γράψῃ νομίσῃ πείσῃ φήνῃ
שלישי λύσηται ποιήσηται \

ποιήσεται (epic)

τιμήσηται [2] δηλώσηται διώκηται γράψηται νομίσηται πείσηται φήνηται
רבים ראשון μεθα λυσώμεθα ποιησόμεθα τιμησώμεθα [3] δηλωσώμεθα διώκώμεθα γραψώμεθα νομισώμεθα πεισώμεθα φηνώμεθα
שני σθε λύσησθε ποιήσησθε τιμήσησθε [4] δηλώσησθε διώκησθε γράψησθε νομίσησθε πείσησθε φήνησθε
שלישי λύσωνται ποιήσονται τιμήσωνται [5] δηλώσωνται διώκωνται γράψωνται νομίσωνται πείσωνται φήνωνται


סביל עריכה

צורת יסוד שישית.

מספר גוף סיומת משני סיומת עם תנועה תמטית (λύω) גזע אפסילון (ποιέω) גזע אלפא (τιμάω) גזע אומיקרון (δελόω) גזע חיכי (διώκω) גזע שפתי(γράφω) גזע זטא (νομίζω) גזע שיני(πείθω) גזע למנר (φαίνω)
יחיד ראשון λυθῶ ποιηθῶ τιμησθῶ δελωσθῶ διωχώ γραφῶ νομισθῶ πεισθῶ φανθῶ
שני λυθῇς ποιηθῇς τιμησθῇς δελωσθῇς διωχθής γραφῇς νομισθῇς πεισθῇς φανθῇς
שלישי λυθῇ ποιηθῇ τιμησθῇ δελωσθῇ διωχθή γραφῇ νομισθῇ πεισθῇ φανθῇ
רבים ראשון μεν λυθῶμεν ποιηθῶμεν τιμησθῶμεν δελωσθῶμεν διωχθώμεν γραφῶμεν νομισθῶμεν πεισθῶμεν φανθῶμεν
שני τε λυθῆτε ποιηθῆτε τιμησθῆτε δελωσθῆτε διωχθήτε γραφῆτε νομισθῆτε πεισθῆτε φανθῆτε
שלישי λυθῶσι ποιηθῶσι τιμησθῶσι δελωσθῶσι διωχθώσι(ν) γραφῶσι(ν) νομισθῶσι πεισθῶσι φανθῶσι


הערות שולים עריכה

  1. ^ להבדיל τιμήσομαι, עתיד מדיאלי, חיווי
  2. ^ להבדיל τιμήσεται, עתיד מדיאלי, חיווי
  3. ^ להבדיל τιμησόμεθα, עתיד מדיאלי, חיווי
  4. ^ להבדיל τιμήσεσθε, עתיד מדיאלי, חיווי
  5. ^ להבדיל τιμήσονται, עתיד מדיאלי, חיווי