יוונית קלאסית/תורת הצורות/קוניונקטיבוס/aorist/אוריסט תימטי


פרק זה לוקה בחסר. אתם מוזמנים לתרום לוויקיספר ולהשלים אותו. ראו פירוט בדף השיחה.פעלים בעלי אוריסט תימטי (אוריסט שני, אוריסט חזק) עריכה

פעלי האוריסט שני, קוניוקטיבוס, בעלי סיומת זהה לפעלים בגזע המתמשך, קוניוקטיבוס.

איך מבדלים בניהם בין פועל באוריסט לבין פועל בזמן עבר מתמשך? עריכה

פועל בעבר באקטיבי או במדיום אינו ניתן להבחנה אם הוא בהיבט נקודתי או מתמשך. בכדי לדעת יש לבדוק במילון מה היא צורת היסוד.

  1. אם צורת היסוד היא השלישית, סימן שמדובר ב-aor אקטיבי או פאסיבי.
  2. אם צורת היסוד היא ראשונה, סימן שמדובר ב-imperfectum.

סיומת אקטיבי עריכה

מספר גוף סיומת סיומת עם תנועה תמטית (λανθάνω) גזע אומיקרון (γιγνώσκω גזע γνω\γνο) גזע אלפא (βαίνω גזע βη\βα) גזע אופסילון (φύω גזע φū\φŭ)
יחיד ראשון λάθω γνῶ βῶ φύσω
שני λάθῃς γνῷς βῇς φύσῃς
שלישי λάθῃ γνῷ βῇ φύσῃ
רבים ראשון λάθωμεν γνῶμεν βῶμεν φύσωμεν
שני λάθητε γνῶτε βῆτε φύσητε
שלישי λάθωσι γνῶσι βῶσι φύσωσι

מדיום עריכה

הסיומות של מדיום האוריסט סיגמתי זהות לאלו של האוריסט התמטי (II) פרט מגוף ראשון יחיד.

מספר גוף סיומת סיומת עם תנועה תמטית (λανθάνω) גזע אומיקרון (γιγνώσκω גזע γνο) גזע אלפא (βαίνω גזע βα) גזע אופסילון (φύω גזע φυ)
יחיד ראשון λάθωμαι γνῶμαι φύσωμαι
שני λάθῃ γνῷ φύσῃ
שלישי λάθηται γνῶται φύσηται
רבים ראשון λαθώμεθα γνώμεθα φυσώμεθα
שני λάθησθε γνῶσθε φύσησθε
שלישי λάθωνται γνῶνται φύσωνται

סביל עריכה

מספר גוף סיומת סיומת עם תנועה תמטית (λανθάνω) גזע אומיקרון (γιγνώσκω גזע γνο) גזע אלפא (βαίνω גזע βα) גזע אופסילון (φύω גזע φυ)
יחיד ראשון - γνωσθῶ -
שני - γνωσθῇς -
שלישי - γνωσθῇ -
רבים ראשון - γνωσθῶμεν -
שני - γνωσθῆτε -
שלישי - γνωσθῶσι -

הערות שולים עריכה