יוונית קלאסית/תורת הצורות/שלילת כינוי לא מוגדר

שלילה של חיווי עריכה

מורכב מ-οὐδέ ונטיית המספר אחד (εἷς, μία, ἕν): אף אחד, אף אחת, שום דבר

שלילת ציווי עריכה

מורכב מ-μη ונטיית המספר אחד (εἷς, μία, ἕν):