יוונית קלאסית/תורת הצורות/שם עצם/γνώμη

נטיה ראשונה נקבה של תנועה ארוכה