יוונית קלאסית/תורת הצורות/שם עצם/θάλαττᾰ

נטייה ראשונה של נקבה תנועה קצרה