יוונית קלאסית/תורת הצורות/שם עצם/χώρα

נטייה ראשונה של נקבה עם עיצור ארוך