יוונית קלאסית/תורת הצורות/שם עצם/מיזוג גזעי אומיקרון

שמות עצם מיזוגים יכולים להופיע בכתבים גם ממוזגים וגם במצבם הלא ממוזג - תלוי דיאלקט. במילון הם יופיעו בצורה הלא ממוזגת ולכן חשוב להשים לב לאקצנט Circumflex (ובעברית גג)

ללא מיזוג עריכה

זכר ונקבה עריכה

סתמי עריכה

לאחר מיזוג עריכה