יוונית קלאסית/תורת הצורות/שם עצם/עיצורים חכיים

העיצורים החיכיים עריכה

עיצורים חכיים (Palatal) הם עיצורים הנחתכים בבסיס החיתוך הנוצר בין גב הלשון לבין החך הקשה. על פי רוב, ביוונית קלאסית מדובר בעיצורים κ,γ,χ. שלושת עיצורים אלו עוברים הדמות והופכים ל-ξ. לכן כאשר נראה שם עצם המופיע ביחסה שאינה Nom וגזעו מסתיים בעיצור חיכי כי עלינו לחפש את גזע המילה ב-ξ. למשל כאשר אנו רואים φύλακος נוריד את הסיומת ונקבל φύλακ ונחפש φύλαξ.

נטיה של שם עצם המסתיים בעיצור γ עריכה

נטיה של שם עצם המסתיים בעיצור κ עריכה

נטיה של שם עצם המסתיים בעיצור χ עריכה