יוונית קלאסית/תורת הצורות/שם עצם/ἔρως

  • ἔρων - משתמש גם ל-gen.pl וגם ל-sg.acc.