יוונית קלאסית/תורת הצורות/שם עצם/ἦθος


רשימה של שמות עצם עריכה

יוונית תרגום
ψῦχος קור
θάλπος חום