יוונית קלאסית/תורת הצורות/שם עצם/ὁδὸς

קבוצת של שמות עצם ממין נקבה הנוטים על פי סיומת זכר מנטייה שנייה. אנו נזהה כי מדובר בשם עצם ממין נקבה על פי המילון ,ὁδός, ὁδοῦ,