יוונית קלאסית/תורת הצורות/שם תואר/μέλας, μέλαινα, μέλαν