יוונית קלאסית/תורת הצורות/שם תואר/μέσος, μέση, μέσον