יוונית קלאסית/תורת הצורות/שם תואר/πολύς, πολλή, πολύ

πολύς
מספר יחסה זכר נקבה סתמי
יחיד nom πολύς πολλή πολύ
gen πολλοῦ πολλῆς πολλοῦ
dat πολλῷ πολλῇ πολλῷ
acc πολύν πολλήν πολύ
דואלי n.a.
g.d.
רבים nom πολλοί πολλαί πολλά
gen πολλῶν πολλῶν πολλῶν
dat πολλοῖς πολλαῖς πολλοῖς
acc πολλούς πολλάς πολλά