יוונית קלאסית/תורת הצורות/שם תואר/χρυσοῦς, χρυσῆ, χρυσοῦν

על הנטייה עריכה

שמות תואר אשר גזעם מסתיים בתנועה אפסילון ולכן הם עוברים כיווץ.

בנקבה אנחנו רואים שתי צורות של כיווץ או לאלפא ארוכה או לאטא.

צורת המילון (זהב) עריכה

מכווץ (יוונית קלאסית) עריכה


בשירה עריכה

בשירה (מחזות וכו') בגלל המשלב וערבובי הדיאלקטים, על פי רוב שם התואר יופיע באלפא ארוכה.