יוונית קלאסית/תורת הצורות/שם תואר/ἀσθενής, ἀσθενές