יוונית קלאסית/תורת הצורות/שם תואר/ἄδικος, ον

שמות תואר מנטייה שניה. מאחר ומערכת סיומות הזכר זהה למערכת הסיומות של הנקבה יש להם שתי סיומות בלבד (זכר וסתמי). מערכת זו כוללת את רוב שמות התואר המורכבים.