יוונית קלאסית/תורת הצורות/שם תואר/ἅπας, ἅπᾶσᾰ, ἅπαν