יוונית קלאסית/תורת הצורות/שם תואר/ἡδύς, ἡδεῖα, ἡδύ