יוונית קלאסית/תורת הצורות/שם תואר/ἵλεως, ἵλεων

צורת המילון עריכה

אטית עריכה