יוונית קלאסית/תורת הצורות/תווית היידוע

מספר יחסה זכר (masc) נקבה (fem) סתמי (neuter)
יחיד נומינטיבוס τό
גנטיבוס τοῦ τῆς τοῦ
דאטיבוס τῷ τῇ τῷ
אקוזטיבוס τόν τήν τό
דואלי נומנטיבוס/אקוזטיבוס τώ τώ or τά τώ
גנטיבוס/דאטיבוס τοῖν τοῖν or ταῖν τοῖν
רבים נומינטיבוס οἱ αἱ τά
גנטיבוס τῶν τῶν τῶν
דאטיבוס τοῖς ταῖς τοῖς
אקוזטיבוס τούς τάς τά