יוונית קלאסית/תורת הצורות/Participles prefect


פרק זה לוקה בחסר. אתם מוזמנים לתרום לוויקיספר ולהשלים אותו. ראו פירוט בדף השיחה.תמטי עריכה

אין שינויים משמעותיים. הנטייה נוטה באופן זהה בכל הגזעים. יש להשים לב שקיימים בנוניים הבנויים על הפרפקט השני ולכן אין להם קפא.

אקטיב עריכה

תבנית: צורת יסוד הפרפקט (± קפא) + סיומת  -ώς, -υῖᾰ, -ός + נטייה שלישית וראשונה של שמות תואר
דוגמא: λύω 
# צורות היסוד: λύω (luō) future: λύσω aorist: ἔλυσα perfect: λέλυκα perfect m/p: λέλυμαι aorist passive: ἐλύθην
# צורת הפרפקט: λέλυκα 
# צורת הבנוני: λελυκώς, λελυκυῖᾰ, λελυκός

Participles in -ώς, -υῖᾰ, -ός (λελυκώς, λελυκυῖᾰ, λελυκός)

πεποιηκώς, πεποιηκυῖα, πεποιηκός

τετιμηκώς, τετιμηκυῖα, τετιμηκός

**

δεδιωχώς , δεδιωχυῖα , δεδιωχός

γεγραφώς , γεγραφυῖα , γεγραφός [1]

νενομικώς, νενομικυῖα, νενομικός

πεπεικώς, πεπεικυῖα, πεπεικός

πεφηνώς, πεφηνυῖα, πεφηνός [2]

מספר יחסה זכר נקבה סתמי זכר נקבה סתמי זכר נקבה סתמי זכר נקבה סתמי זכר נקבה סתמי זכר נקבה סתמי זכר נקבה סתמי זכר נקבה סתמי זכר נקבה סתמי
יחיד nom\voc λελυκώς λελυκυῖᾰ λελυκός πεποιηκώς πεποιηκυῖα πεποιηκός τετιμηκώς τετιμηκυῖα τετιμηκός δεδηλωκώς δεδηλωκυῖα δεδηλωκός δεδιωχώς δεδιωχυῖα δεδιωχός γεγραφώς γεγραφυῖα γεγραφός νενομικώς νενομικυῖα νενομικός πεπεικώς πεπεικυῖα πεπεικός πεφηνώς πεφηνυῖα πεφηνός
gen λελυκότος λελυκυίας λελυκότος πεποιηκότος πεποιηκυίας πεποιηκότος δεδηλωκότος δεδηλωκυίας δεδηλωκότος γεγραφότος γεγραφυίας γεγραφότος
dat λελυκότι λελυκυίᾳ λελυκότι δεδηλωκότι δεδηλωκυίᾳ δεδηλωκότι
acc λελυκότα λελυκυῖαν λελυκότα δεδηλωκότα δεδηλωκυῖαν δεδηλωκός
דואל n.a.v. λελυκότε λελυκυίᾱ λελυκότε
g.d λελυκότοιν λελυκυίαιν λελυκότοιν
רבים n.v. λελυκότες λελυκυῖαι λελυκότες δεδηλωκότες δεδηλωκυῖαι δεδηλωκότα
gen λελυκότων λελυκότων λελυκότων δεδηλωκότων δεδηλωκυιῶν δεδηλωκότων
dat λελυκόσι(ν) λελυκυίαις λελυκόσι(ν) δεδηλωκόσι δεδηλωκυίαις δεδηλωκόσι
acc λελυκότας λελυκυίας λελυκότα δεδηλωκότας δεδηλωκυίας δεδηλωκότα

אתמטי עריכה

  1. ^ אין קפא, פרפקט שני
  2. ^ אין קפא, פרפקט שני