יוונית קלאסית/תחביר/אופן הפעולה

אופן פעולה עריכה

אופן פעולה הוא הדרך בה מתבצעת הפעולה.

פעיל עריכה

נושא המשפט הוא מבצע הפעולה. בעברית מופיע בבניינים: קל, פועל, הפעיל.

מדיום עריכה

הפעולה נעשתה בידי נושא המשפט אבל היא קרובה אליו כלומר פעולה הנעשת לטובת מבצע הפעולה או עליו (אם המבצע מבצע אותה למען עצמו או שמדובר בפעולה הדדית בין שני אנשים). למשל, μεταπέμπω במדיום מתורגם כלהזמין. בעברית מופיע בבניין התפעל.

סביל עריכה

משפט סביל הוא משפט בו על נושא המשפט מתבצעת הפעולה. למשל, התפוח נאכל. בעברית משפט סביל מופיע בבניינים: נפעל, פועל והופעל.

  • בדרך כלל במשפט סביל מבצע הפעולה יופיע יחד עם מילת היחס ὑπό + gen.
  • בדרך כלל מקבול שבאספקט Perfect Passive מצבע הפעולה מופיע ב-dative of agent.

פעלים בעלי משמעות שונה באופנים שונים עריכה

אופן הפעולה משפיע על תרגום המילה. ברוב המקרים השינוי שומר על שורש הפועל, לנשל אכל ונאכל. פעמים אחרות, הפועל מקבל משמעות חדשה ולכן כאשר אנו נתקלים בפועל במדיום (Med) או סביל (pass.) יש לבדוק במילון אם אין משמעות בפני עצמה לאופן פעולה זה עבור המילה.

צורת המילון אופן פעולה יוונית עברית
πείθω πείθω פעיל אני משכנע
πείθομαι מידאלי אני מאמין/מציית
πείθομαι מידאלי אני משוכנע


פרק זה לוקה בחסר. אתם מוזמנים לתרום לוויקיספר ולהשלים אותו. ראו פירוט בדף השיחה.טבלה