יוונית קלאסית/תחביר/קוניוקטיבוס/משפט משועבד/פסוקית תנאי ממשי לעתיד

רישא (Protasis) סיפא (Apodosis)
תבנית ἐάν + coni

לפועל בקוניוקטיבוס יש tense אבל לא זמן.

  • present Coni - פעולה מתמשכת (אינה מושלמת)
  • aorist Coni - פעולה שקרתה והושלמה. הפעולה אינה חייבת להיות בעבר (אין זמן ל-Coni) אלא מבטא פעולה ב-protasis אשר קדמה לפעולה במשפט הראשי (principal clause).
  • Ingressive aorists אינו מאבד את משמעותו בפסוקית תנאי.
"Fut.ind"
שלילה μή οὐ

השפעת הזמן עריכה

  • פועל בעתיד בסיפא -"ἐὰν ζητῇς καλῶς, εὑρήσεις" (אפלטון, גורגיאס, 503d), אם תחפש היטב, אז אתה (בוודאי/shall) תמצא.
  • פועל בהווה בסיפא
  • פועל באוריסט בסיפא
  • פועל בפרפקט בסיפא

דוגמות עריכה

פרק זה לוקה בחסר. אתם מוזמנים לתרום לוויקיספר ולהשלים אותו. ראו פירוט בדף השיחה.ראה גם עריכה

  • Smyth grammar 2322-2325
  • Smyth grammar 2337