יוונית קלאסית/תחביר/שם לא מוגדר

כינוי גוף בלתי מסוים (מישהו או משהו) עריכה

כינוי גוף בלתי מסוים חסר אקצנט מתפקדים כשם עצם או תואר.

כינוי גוף עריכה

כינוי השאלה מתפקד כמילת שאלה כאשר עומד לבדו, כשאין לצדו שם עצם.

 • τς הוא עבור זכר ונקבה ולכן מתורגם ל[יחסה]מישהו או מישהי
 • τ הוא עבור סתמי ולכן מתורגם כ[יחסה]משהו
τις
מספר יחסה זכר/נקבה סתמי
יחיד nom τις

מישהו/מישהי

τι

משהו

gen τινός (του)

של מישהו/מישהי

τινός (του)

של משהו

dat τινί (τῳ)

למישהו/למשהי

τινί (τῳ)

למשהו

acc τινά τι

דוגמאות עריכה

משפטים בהם כינוי השאלה מחליף יחסת נומינטיבוס :

 • "θύρσον δέ τις λαβοῦσ’ ἔπαισεν ἐς πέτραν" ( אוריפידס בקכאות, 704) משהי לקחה את התירסוס מכה בסלע
 • "κἀν ἡμέραι τό γ’ αἰσχρὸν ἐξεύροι τις ἄν" ( אוריפידס בקכאות, 488) וגם ביום משהו עשוי למצוא מעשי זימה.

משפטים בהם כינוי השאלה מחליף יחסת אקוזטיבוס :

 • "ὅσας μὲν οὖν εἴληφα, δεσμίους χέρας σώιζουσι πανδήμοισι πρόσπολοι στέγαις" (אוריפידס, הבקכאות,226-7) ובכן את אלו אשר אני תפסתי, עובדים שומרים תחת גג אחד כשידיהן כבולות

משפטים בהם כינוי השאלה מחליף יחסת גנטיבוס :


פרק זה לוקה בחסר. אתם מוזמנים לתרום לוויקיספר ולהשלים אותו. ראו פירוט בדף השיחה.משפטים בהם כינוי השאלה מחליף יחסת דאטיבוס :


פרק זה לוקה בחסר. אתם מוזמנים לתרום לוויקיספר ולהשלים אותו. ראו פירוט בדף השיחה.שלילת כינוי הגוף עריכה

שלילת כינוי הזיקה מתבצע באמצעות אחד מבין ההרכבים הבאים, בהתאם לסוג המשפט:

 1. שלילת חיווי: οὐδείς, οὐδεμίᾱ, οὐδεμίᾱ
 2. שלילת ציווי : μηδείς, μηδεμία,μηδέν

שם תואר עריכה

כינוי השאלה מתפקד כמילת שאלה כאשר עומד לבדו, כשאין לצדו שם עצם.

 • τίς הוא עבור זכר ונקבה ולכן מתורגם לכלשהו/כלשהי
 • τί הוא עבור סתמי ולכן מתורגם כ[יחסה]כלשהו

דוגמאות עריכה

משפטים בהם כינוי השאלה מחליף יחסת נומינטיבוס :

 • "λέγουσι δ’ ὥς τις εἰσελήλυθε ξένος" (אוריפידס, הבקכאות,233) אומרים שזר כלשהו הגיע...

משפטים בהם כינוי השאלה מחליף יחסת אקוזטיבוס :


פרק זה לוקה בחסר. אתם מוזמנים לתרום לוויקיספר ולהשלים אותו. ראו פירוט בדף השיחה.משפטים בהם כינוי השאלה מחליף יחסת גנטיבוס :

 • "ἐτραυμάτιζον κἀπενώτιζον φυγῆι γυναῖκες ἄνδρας οὐκ ἄνευ θεῶν τινος." ( אוריפידס בקכאות, 763-4) (הנשים) פוצעות והניסו בבריחה את הגברים לא בלי אלים כלשהם

משפטים בהם כינוי השאלה מחליף יחסת דאטיבוס :


פרק זה לוקה בחסר. אתם מוזמנים לתרום לוויקיספר ולהשלים אותו. ראו פירוט בדף השיחה.סוגים עריכה

פרק זה לוקה בחסר. אתם מוזמנים לתרום לוויקיספר ולהשלים אותו. ראו פירוט בדף השיחה. • "הזה בדיוק"
 • הכללה
 • "τί δ’ ἐς Κιθαιρῶν’ ἦλθε δυσδαίμων ὅδε" ( אוריפידס בקכאות, 1292) (בשל מה/למה) האמולל הזה (פנתאוס שנמצא פה) שלי הגיע לקתירון?