יידיש/אוצר מילים/אמצעי תחבורה

כלי רכב

עריכה
 • חללית - קאָסמאָסשיף (די)
 • מטוס - עראָפלאַן (דער)/פֿליגער (דער)
 • מסוק - העליקאָפּטער (דער)
 • ספינת אוויר - לופֿטשיף (די)
 • כדור פורח - לופֿטבאַלאָן (דער)
 • אונייה - שיף (די)
 • סירת מנוע - מאָטאָרשיף (די)
 • נושאת מטוסים - פֿליגער טרעגער (די)
 • צוללת - סובמאַרין (די)/אונטערוואַסער-שיף (די)
 • מעבורת - פּראָם (דער)
 • מפרשית - זעגלשיפֿל (דאָס)
 • סירה - שיפֿל (דאָס)
 • ספינת מפרש - זעגלשיף (די)
 • מכונית - אויטאָמאָביל (דער)/אויטאָ (דער)
 • מונית - טאַקסי (די)/טעקסי (די)
 • ניידת משטרה - פּאָליציי אויטאָ (דער)
 • אמבולנס - אַמבולאַנס (דער)
 • רכבת - באַן (די)/צוג (דער)
 • חשמלית - טראַמווייַ (דער)
 • קטר - לאָקאָמאָטיוו (דער)
 • קרון - וואַגאָן (דער)
 • אוטובוס - בוס (דער)/אויטאָבוס (דער)
 • אופנוע - מאָטאָציקל (דער)/מאָטאָרציקל (דער)
 • טרקטור - טראַקטאָר (דער)
 • אופנוע שלג - שניימאָביל (דער)
 • טנק - טאַנק (דער)
 • דחפור - בולדאָזער (דער)
 • מחפר - אויסגראָבער (דער)/גרעבער (דער)
 • משאית - לאַסטאויטאָ (דער)
 • טיולית - שפּאַציר-אָויטאָ (דער)
 • כבאית - לעשאויטאָ (דער)
 • אופניים - ביציקל (דער)/ראָווער‎ (דער)/וועלאָסיפּעד (דער)
 • כרכרה - דראָשקע (די)
 • מרכבה - פֿיאַקער (דער)
 • מזחלת - שליטן (דער)/שליטען (דער)