ספר זה טרם הושלם ונמצא עדיין בכתיבה.

ייתכן שחסרים בו פרקים, או אף נושאים שלמים. לפיכך, כרגע לא ניתן ללמוד ממנו על כל הנושא בצורה מקיפה.

כמו בכל אחד מהספרים, מהדפים ומהנושאים בוויקיספר, גם כאן אתם מוזמנים להוסיף את הפרקים שלדעתכם חסרים. כל פעולה שעשויה לעזור תתקבל בברכה, כולל הערות ובקשות בדף השיחה של הספר.


מבואעריכה

  • שיעור 1 - כללי כתיב והגיה
    • אותיות: סיכום - טבלת אל"ף בי"ת (קאָנסאָנאַנטן = עיצורים, וטבלת תנועות (וואָקאַלן = אותיות ניקוד)
  • שיעור 2 - גופים, מקומות ושמות

דקדוקעריכה

אוצר מיליםעריכה

מילוןעריכה

קטעי קריאה ללימוד עצמיעריכה

לקריאה נוספתעריכה

  ערך מילוני בוויקימילון: יידיש
  מדריך טיולים בוויקימסע: שיחון יידי