יידיש/אוצר מילים/בעלי חיים

בעלי חיים עריכה

  • אווז - א גאנדז
  • איל - א הערש
  • אריה - א לייב
  • ארנב - א האזל, רעביט
  • ברבור - א קאטשקע
  • ברווז - א קאטשקע
  • גמל - א קעמל
  • דבורה - א בין
  • דג - א פיש
  • דוב - א בער
  • היפופוטם - א היפאפאטאמוס
  • זאב - א וואלף
  • זבוב - א פליג
  • זברה - א זיברע
  • חמור - אן אייזל
  • חרק - א אינזעקט, אינסעקט
  • חתול - א קאץ, קעצעלע
  • טווס - פאווע
  • טיגריס - טיגער
  • יונה - א טויבעלע,
  • כבש - א שעפסל, שעפעלע, לעמעלע
  • כינים - לייז
  • כלב - א הונט, כלב, דאג
  • כריש - א שארק
  • לווייתן - א וואלפיש, וועיל
  • לטאה - א יאשערקע
  • נחש - א שלאנג
  • נמלה - א מורישקע
  • נמר - א לעמפערט
  • סוס - א פערד
  • סנאי - וועווערקע
  • סרטן - א קראב
  • עז - א ציגעלע
  • עכביש - א שפין, ספיידער
  • עכבר - א מייז
  • עכברוש - א רעט
  • עקרב - אן עגדיס
  • פיל - אן עלעפאנט
  • פרה - קי, א קוה
  • פרפר - א שמעטערלינג, באטערפליי
  • צב - א טשערעפאכע, טשוכעפאכע, טורטל
  • צבוע - היענע
  • ציפור - א פייגל
  • צפרדע - א פראש
  • קוף - א מאלפע, מאנקי
  • קיפוד - א שטעכלער
  • קנגורו - א קענגערו
  • קרנף - א ריינא
  • קרפדה - ראפוכע
  • שור - אן אקס
  • שועל - א פוקס
  • תוכי - א פאפאגיי
  • תולעת - ווארעם
  • תמנון - א אקטאפאס
  • תן - שאקאל
  • תנין - א קראקאדיל
  • תרנגול - א טשיקן, הון