יידיש/אוצר מילים/תארים

תארים עריכה

  • גדול - גרויס
  • קטן - קליין
  • גבוה - הויך
  • נמוך - נידעריק
  • חזק - שטארק
  • חלש - שוואך
  • יפה - שיין
  • מכוער - העסלעך
  • שמן - פעט/דיק
  • רזה - מאגער/דין
  • עשיר - רייך
  • עני - ארעם
  • נחמד - ליבלעך
  • חמוד - שיינינק
  • יבש - טרוקן
  • רטוב - נאס/פייכט
  • צעיר - יונג
  • זקן - אלט
  • חדש - ניי
  • ישן - אלט
  • ישר - גלייך
  • עקום - קרום
  • מהודר - גלאט
  • מחוספס - שארסטיק
  • בהיר - העל
  • כהה - טונקל
  • מתוק - זיס
  • חמוץ - זויער
  • מלוח - געזאלצן
  • מר - ביטער
  • חריף - שארף
  • טעים - בעטומט
  • חלק - גלאט