יידיש/דקדוק/שיעור 10

צורות ריבוי

עריכה

ביידיש יש 7 צורות ריבוי:

  • סיומת ן/ען, לדוגמא: אויגן (עיניים), אויערן ("אוזניים"), פליגלען ("כנפיים")
  • סיומת ער, לדוגמא: ביכער (ספרים), בילדער (תמונות), ווערטער ("מילים")
  • סיומת ס, לדומגא: פערישקעס (אפרסקים), בלוזקעס (חולצות), בלייערס (עפרונות)
  • סיומת ך, לדוגמא: אוירינגל - אוירינגלעך (עגילים), קאפיטל - קאפיטלעך ("פרקים")
  • ריבוי שבור (שינוי פנימי בתוך המילה), לדוגמא: ווענט (קירות), ברידער (אחים)
  • סיומת ים (בדרך כלל למילם שמקורן בלשון הקודש אך לא רק) לדוגמא: דאקטוירים (רופאים) קאפעלייטשים ("כובעים")
  • המלה נשארת כמו שהייתה, לדוגמא: שוועסטער (אחות/אחיות), צירונג (תכשיט/תכשיטים)
 • ברוב המילים ביידיש אי אפשר לזהות מה צורת הריבוי, וצריך פשוט ללמוד אותן יחד עם צורת הריבוי, אולם יש כמה דרכים לזהות:
  • מילים עם סיומת של הקטנה, כמו ל, או עלע, לדוגמא: הוט - כובע, היטל - כובע קטן. בלום - פרח, בלימעלע - פרח קטן. מילים אלו יסתיימו ב עך או ך, לדוגמא: צורת הרבים של בלימעלע תהיה בלימעלעך, וצורת הרבים של היטל תהיה היטלעך וואגן ("עגלה")וועגעלע- וועגעלעך ("עגלות קטנו"ת) .
  • מילים המסתיימות בע' אשר אינה קשורה לכל צורת הקטנה כלשהי, יסתיימו תמיד בס', לדוגמא: אוגערקע - מלפפון, אוגערקעס - מלפפונים.
  • רוב המילים המסתיימות בער יקבלו סיומת ס, לדוגמא: בלײער - עפרון, בלײערס - עפרונות. שניצער - מחדד, שניצערס - מחדדים. כמובן, ישנם גם יוצאי דופן כגון: אויער - אוזן, אויערן - אוזניים.
 • הערה: מילים שבאו מעברית יקבלו ברוב המקרים את צורת הריבוי בעברית, אולם את צורת הריבוי של שם עצם ממין נקבה (ות) נהגה כ-עס, לדוגמא: כלה - כלות (נהגה כ-קאלעס), חלה - חלות (נהגה כ-כאלעס). ולדוגמה המלה "שעה" תהפך ברבים ל"שעה'ן"