יידיש/דקדוק/שיעור 6

^ יידיש ^
קפיצה לפרק: 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8

דאטיב (יחסת אל) עריכה

  • לי = מיר
  • לך = דיר
  • לו = אים
  • לה = איר
  • לזה = אים
  • לנו = אונדז
  • לכם/ן = אײך
  • להם/ן = זײ
  • למישהו = עמעצן (מישהו = עמעצער)
  • לכל אחד = יעדערן (כל אחד = יעדערער)
  • לכל אחת = יעדערער (כל אחת = יעדערע)
  • לאף אחד = קײנעם נישט (אף אחד = קײנער נישט)
  • למי (במשפט שאלה) = וועמען (מי = ווער)

דוגמאות עם שמות עצם עריכה

  • דער מאן = האיש, די פרוי = האישה, דאס קינד = הילד, די יידן = היהודים
  • דעם מאן = לאיש, דער פרוי = לאישה, דעם קינד = לילד, די יידן = ליהודים
קפיצה לפרק: 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8