יפנית/הכתב היפני/קאנה/סימני פיסוק

סימן הפיסוק כתיבה ביפנית
נקודה (.)
פסיק (,) '
מרכאות ("") 「 」
סימן שאלה (?) ? (אותו הדבר)
ביפנית אין רווח בין מילה למילה.