היפנים סופרים בשתי שפות: בסינית וביפנית. כיוון שהדרך הסינית היא יותר קלה, נלמד אותה היום.

המספרים 0-10 עריכה

המספר אות היראגאנה רומאג'י עברית
המספר 0 ぜろ או れい zero או rei רי
המספר 1 いち ich איצ'
המספר 2 ni ני
המספר 3 さん san סאן
המספר 4 し/よん shi או yon* צ'י/יון
המספר 5 go גו
המספר 6 ろく roku רוֹקוּ
המספר 7 しち/なな  shichi או nana* שיצ'י/נאנא
המספר 8 はち hachi האצ'י
המספר 9 きゅ ku או kyuu* קו/קיו
המספר 10 じゅ juu ג'ו

המספרים 11-19 עריכה

כאשר רוצים לרשום מספר דו ספרתי, שספרת העשרות שלו היא אחד, אנו רושמים את המספר עשר וצמוד אליו את מספר היחידות. לדוגמא, המספר 11 נרשם כך :   (   = עשר ;   =אחד).

המספר אות רומאג'י
11 一十 juuichi
12 一二 juuni
13 一三 juusan
14 一四 juushi
15 一五 juugo
16 一六 juuroku
17 一七 juushichi
18 一八 juuhachi
19 一九 juuku

המספרים מעשרים עד תשעים ותשע עריכה

העיקרון נשאר אותו הדבר:

  • המספרים שלפני המילה עשר ( ), מיצגים את ספרת העשרות.
  • המספרים שאחרי המילה עשר ( ), מייצגים את ספרת היחידות.
20 nijuu
30 sanjuu
40 yonjuu (ולא shijuu)
50 gojuu
60 rokujuu
70 nanajuu (ולא shichijuu)
80 hachijuu
90 kyuujuu מ(ולא kujuu)
21 nijuuichi
22 nijuuni
23 nijuusan
31 sanjuuichi
49 yonjuuku
56 gojuuroku
62 rokujuuni
77 nanajuushichi
84 hachijuushi
99 kyuujuuku

המספרים אלפים עריכה

עקרון הכתיבה חוזר על עצמו גם כאן :

  • כל המספרים שלפני המילה אלף מייצגים את ספרת האלפים.
  • כל המספרים שאחרי המילה אלף, מייצגים את ספרת העשרות (אם רשום juu) או היחדות.
המספר אות קאנג'י רומאג'י עברית הערות
מאה ひゃく hyaku היאקו יוצאי דופן, המספרים בין 300-399 נרשמים san byaku
1000 せん sen סן\צ'י
10,000 せん yorozu מאן\יורוזו

הרחבה על המספרים ארבע, שבע ותשע עריכה

המספרים shi ,shichi ,ku מתחלפים ל-yon ,nana ,kyuu בהתאם, במקרים הבאים:

  1. כאשר המספר אינו מייצג את ספרת היחדות, נרשמים המילים : yon ,nana ,kyuu.
  2. כאשר המספר הוא מספר סתמי. למשל, את מספר הטלפון 5937094 נאמר כך: go kyuu san nana zero kyu yon, או, מספר הקו של האוטובוס 4, נאמר: yon.